Gdańska Klinika Flebologii
poniedziałek, środa, czwartek
godzina 16:00 - 20:00
58 350-18-86
info@gdanskaflebologia.com
80-422 Gdańsk
ul. Lelewela 6C/1

tel. 58 350-18-86

Żylaki nóg

Żylaki to jeden z objawów przewlekłej choroby żylnej, która jest częstym schorzeniem układu naczyniowego.

czym są żylaki

Przewlekła choroba żylna, która jest przyczyną żylaków, jest częstym schorzeniem spowodowanym nieprawidłowym funkcjonowaniem żył odpowiedzialnych za powrót krwi z nóg do serca. Może dotyczyć do 60% osób dorosłych. Żylaki, które są grudkowatymi, powierzchownymi i wijącymi się żyłami na nogach, są najbardziej typową postacią tej choroby. Jednak inne cechy mogą wskazywać, że żyły nóg nie działają dobrze. Choroba może wywoływać objawy, takie jak bolesne i zmęczone nogi. Wygląd chorej nogi (nog) może również zmieniać się w czasie. Powierzchowne żyły stają się coraz bardziej widoczne i wybrzuszone, a noga (nogi) może być opuchnięta. W przypadku bardziej zaawansowanej choroby skóra miejscami ciemnieje, a na podudziu może pojawić się rana, znana jako owrzodzenie żylne podudzia. Wszystko to wskazuje na potrzebę dalszych badań (badanie USG-doppler) i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

skąd się biorą żylaki?

Żyły kończyn dolnych przenoszą krew ze stóp do serca. Kiedy osoba stoi lub chodzi, musi to nastąpić wbrew grawitacji. Dlatego normalne żyły mają solidne ściany żylne i specjalne, jednokierunkowe zastawki, które zapewniają przepływ od stóp do serca. Jeśli ściana żyły staje się słabsza, żyła poszerza się, co oznacza, że zastawki żylne nie mogą już prawidłowo funkcjonować. Powoduje to gromadzenie się krwi w dolnych partiach nóg. Dokładna przyczyna tych zmian w ścianie żyły i zastawkach żylnych nie jest znana, ale rolę mogą odgrywać czynniki dziedziczne. Mniej powszechną przyczyną przewlekłej choroby żylnej jest niedrożność żył głębokich w wyniku wcześniejszego tworzenia się skrzepów w żyłach głębokich, zwana „zakrzepicą żył głębokich”. Zamknięte żyły głębokie mogą powodować gromadzenie się krwi w nogach co może powodować uszkodzenie zastawek żylnych i prowadzić do rozwoju żylaków.

które żyły mogą chorować?

W nogach występują „żyły powierzchowne”, leżące między skórą a mięśniami oraz „żyły głębokie”, leżące między lub wewnątrz mięśni. U pacjentów z przewlekłą chorobą żylną najczęściej chore są żyły powierzchowne . Widoczne żylaki to zwykle odgałęzienia lub „dopływy” głównych żył powierzchownych. Rzadziej choroba dotyczy to żył głębokich, zwykle po wcześniejszym zakrzepie krwi. Oprócz wspomnianych już większych żył, bezpośrednio pod skórą znajdują się również małe żyły, które mogą stawać się coraz bardziej widoczne i powodować głównie problemy kosmetyczne. Nazywa się je „żyłami siatkowatymi”, a bardzo małe „telangiektazjami” (lub pajączkami).

Jakie są objawy przewlekłej choroby żylnej?

Pacjenci z przewlekłą chorobą żylną mogą skarżyć się na różnorodne dolegliwości i przedstawiać wiele objawów klinicznych. Pacjenci często zgłaszają ból, który może być pulsujący, piekący lub przypominający skurcz mięśni. Takie skurcze występują zwykle w nocy. Inne częste dolegliwości to ciężkie i zmęczone nogi, które są opuchnięte, zwłaszcza wieczorem, oraz swędzenie skóry. Wszystkie te objawy nasilają się wraz z długotrwałym staniem. Objawami stwierdzanymi podczas badania nóg są poszerzone żyły, od małych żył do żylaków. Typową cechą jest także obrzęk dolnej części podudzia, głównie stopy i stawu skokowego. W bardziej zaawansowanych stadiach choroby mogą wystąpić zmiany skórne od brązowej pigmentacji, białych przebarwień i blizny po wcześniejszym uszkodzeniu skóry, do istniejącego uszkodzenia skóry (określane jako „aktywne owrzodzenie żylne podudzi”). Przewlekła choroba żylna ma negatywny wpływ na jakość życia chorego.

Jakie są ostre powikłania przewlekłej choroby żylnej?

Ostre powikłania mogą obejmować tworzenie się zakrzepów krwi w rozszerzonych żyłach powierzchownych nóg, zwane „zakrzepicą żył powierzchownych”. Zakrzepy mogą również tworzyć się w żyłach głębokich, wywołując „zakrzepicę żył głębokich”, która rzadko może się oderwać i przedostać do płuc. Czasami rozszerzona żyła powierzchowna może prowadzić do krwawienia zewnętrznego, zwłaszcza jeśli pokrywająca ją skóra jest bardzo cienka.

Jak diagnozuje się przewlekłą chorobę żylną?

Rozpoznanie przewlekłej choroby żylnej jest stawiane na podstawie badania lekarskiego, po zbadaniu nóg i omówieniu objawów wymienionych powyżej. Jeśli jednak rozważa się leczenie, potrzebne są bardziej szczegółowe informacje na temat nieprawidłowych żył, które mogą być niewydolne lub zablokowane. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą badania USG-doppler, z okazjonalnym wykorzystaniem innych, bardziej specjalistycznych metod.

Jakie są zasady leczenia przewlekłej choroby żylnej?

Po pierwsze, nie każdy pacjent wymaga leczenia przewlekłej choroby żylnej. Bardzo często stosuje się  edukację pacjenta i kilka prostych środków zachowawczych. Leczenie choroby żył powierzchownych i głębokich jest bardzo różne. Chore żyły powierzchowne można usunąć bez powodowania szkód, podczas gdy żył głębokich nie można usunąć ani zniszczyć, ponieważ ich funkcja jest niezbędna do przepływu krwi z nogi do serca. W leczeniu choroby żył powierzchownych stosuje się szereg metod, takich jak radioblacja (EVRF), leczenie laserowe (EVLA), miniflebektomia, skleroterapia. Wszystkie te metody są dostępne dla pacjentów Gdańskiej Kliniki Flebologii.

Jakie środki zachowawcze są dostępne, jeśli cierpię na przewlekłą chorobę żylną?

Środki zachowawcze obejmują ćwiczenia fizyczne, utratę masy ciała, fizjoterapię, unoszenie nóg w spoczynku, leki poprawiające czynność żył oraz leczenie uciskowe kończyn dolnych. Wyroby do leczenia uciskowego występują w wielu rodzajach, przy czym najczęściej stosuje się elastyczne pończochy i bandaże. Odzież uciskowa uciska rozszerzone żyły i zmniejsza gromadzenie się krwi w nogach. Dodatkowo może zapobiegać obrzękom nóg. Rezultatem jest zmniejszenie nasilenia objawów i poprawa jakości życia pacjentów. Ważne jest, aby nosić pończochy przez większość czasu w ciągu dnia, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Pończochy uciskowe mogą być trudne do zakładania i zdejmowania, ale dostępne są specjalne środki pomocnicze.

Jak mogę leczyć żylaki i związaną z nimi chorobę żył powierzchownych?

Ablacje wewnątrzżylne

W ciągu ostatnich 20 lat opracowano metody zamykania żył pniowych za pomocą miejscowego ciepła która może oddziaływać ze ścianą żyły. Postępowi temu sprzyjała powszechna dostępność USG-doppler, która jest wykorzystywane nie tylko do diagnozowania, ale także do kierowania leczeniem żył powierzchownych. W najpowszechniejszych zabiegach termicznych wykorzystuje się laser lub ablację prądem o częstotliwości radiowej, w której do żyły wprowadza się ostrożnie specjalne włókno, które po wstrzyknięciu środka znieczulającego podgrzewa i zamyka wnętrze żyły. Zabiegi te nie wymagają sali operacyjnej i można je z łatwością wykonać w warunkach ambulatoryjnych. Większość pacjentów wraca do zdrowia bez żadnych problemów i może bardzo szybko powrócić do swoich normalnych zajęć.  

Skleroterapia

Wiele żylaków a szczególnie pajączków czy teleangiektazji można wyleczyć przy pomocy skleroterapi piankowej, w której do żyły wstrzykuje się piankę powstałą przez zmieszanie roztworu środka do obliteracji żylaków z powietrzem. Podczas gdy dostępność wszystkich tych „minimalnie inwazyjnych” metod leczenia żylaków może być realną korzyścią dla pacjentów, wybór leczenia stał się bardzo skomplikowany. Dlatego ważne jest, aby lekarz prowadzący omówił z pacjentem zalety i wady różnych potencjalnych metod leczenia. Decyzja o tym, jakie leczenie będzie najodpowiedniejsze dla każdej osoby, powinna być wspólną decyzją pacjenta i lekarza prowadzącego. Ponieważ żylaki nigdy nie są dokładnie takie same u jednego pacjenta, a u drugiego, potrzebne jest podejście do leczenia „dostosowane do pacjenta”.

Rejestracja internetowa jest czynna 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę