Gdańska Klinika Flebologii
Poniedziałek i środa
godzina 16:00 - 20:00
58 350-18-86
info@gdanskaflebologia.com
80-422 Gdańsk
ul. Lelewela 6C/1

polityka prywatności

ISPL Łukasz Znaniecki, właściciel serwisu www.gdanskaflebologia.com i właściciel marki Gdańska Klinika Flebologii szanuje Twoje prawo do prywatności i kładzie nacisk na ochronę danych osobowych użytkowników serwisu internetowego. Niniejsza „Polityka prywatności” określa koncepcję przyjętą przez ISPL Łukasz Znaniecki w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Wyznaczonym przez ISPL Łukasz Znaniecki celem w zakresie ochrony danych osobowych jest zabezpieczenie Twojej prywatności oraz roztoczenie najdalej posuniętej ochrony Twoich danych. Rozwój technologii, a także rozwój oferty Gdańskiej Kliniki Flebologii, sprawiają, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których użytkownicy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej.

Słowniczek  pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji normatywnych. Ich celem jest jedynie przybliżenie użytkownikom niektórych pojęć użytych w naszej „Polityce prywatności”:

1)  Administrator danych osobowych – ISPL Łukasz Znaniecki, z siedzibą 80-422 Gdańsk, przy ulicy Lelewela 6C/1

2) Cookie - oznacza niewielką informację w postaci danych informatycznych, zapisywaną przez serwer na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika za pomocą którego łączy się z Internetem, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, smartfonu lub innego urządzenia. Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej,

3) Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

4) Serwis – oznacza stronę internetową poprzez którą Administrator prowadzi serwis internetowy działający w domenie gdanskaflebologia.com,

5) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

ISPL Łukasz Znaniecki, operator serwisu gdanskaflebologia.com, stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane Twoje dane. Dokładamy wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez ISPL Łukasz Znaniecki analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszych serwisów

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa objęcia opieką medyczną,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

Administratorem podanych przez użytkowników danych osobowych jest ISPL Łukasz Znaniecki z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lelewela 6C/1, 80-422 Gdańsk

Dla usprawnienia kontaktu z Państwem i ułatwienia m.in. rejestracji wizyty wprowadziliśmy formularz kontaktowy online oraz możliwość skorzystania z interaktywnego panelu „Umów się” działającego w oparciu o platformę iGabinet.pl, wymagającego utworzenia konta użytkownika. Podczas wypełniania formularza kontaktowego oraz zakładania konta użytkownika w interaktywnym panelu „Umów się”, pojawia się konieczność podania danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer PESEL. Podanie wskazanych powyżej danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu umówienia wizyty online lub kontaktu z Państwem. Wypełnienie formularza kontaktowego oraz utworzenie konta użytkownika w panelu „Umów się”, oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu online do ISPL Łukasz Znaniecki.  

Dane użytkowników zebrane po wypełnieniu formularza online oraz rezerwacji wizyty przy użyciu panelu „Umów się”, będą wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia rezerwacji wizyty online, do kontaktu z Państwem i odpowiedzi na Państwa pytania i życzenia oraz działań związanych z przekazaniem informacji, a także sprzedażą i marketingiem własnych produktów i usług.

Polityka danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Gdańska Klinika Flebologii, ul. Lelewela 6C/1, 80-422 Gdańsk
 • przez e-mail: info@gdanskaflebologia.com

Dane osobowe

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcia Cię umową opieki medycznej,
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużenia reklamacji, jeśli wpłyną,
 • archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny Kliniki).

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.